چطور کار می کند?

این بخشی از سیاست بازاریابی کارگزاری است که به منظور ارجاع مشتریان جدید به کارگزاران معرفی خود، به آنها پرداخت می شود, این کمیسیون ”ریبیت” نامیده می شود . زمانی که از طریق سایت ما حسابی باز میکنید , توسط هر تجارت شما را دریافت ما یک کمیسیون از کارگزار دریافت می کنند. ولی ما پرداخت میکنیم تا 90% از این کمیسیون به شما برمیگردد, در نتیجه هست برد , برد , برد معامله بین بروکر, ما و شما !

لطفا توجه داشته باشید که هر زمان که حساب خود را به طور مستقیم با کارگزار خود باز کنید، هرگز هزینه یا کمیسیون را بیشتر از مبلغی که پرداخت می کنید پرداخت نخواهید کرد. شما دریافت میکنید همان اسپرد ! – همان خدمات ! – همان پشتیبانی ! اما پول بیشتر !

اجازه دهید دوباره مراحل ساده را مرور کنیم :